Zamítnut příspěvek na bydlení

Byl vám zamítnut příspěvek na bydlení z důvodu věcného břemene?

V dnešní době je bydlení velice drahé. Mnoho lidí nedosáhne na hypotéky a vlivem toho rostou ceny nájmů do astronomických výšin. Snadno se tak člověk může dostat do situace, kdy náklady na bydlení sám nezvládá. V tom případě je tu stát, který by měl nabídnout pomocnou ruku například ve formě příspěvku na bydlení.

O příspěvku na bydlení zkráceně

Pokud chcete žádat o příspěvek na bydlení, musíte splnit tři zákonem dané podmínky:

 1. vaše náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) vašeho příjmu
 2. vlastníte byt nebo dům/bydlíte v bytě nebo domě na základě nájemní smlouvy
 3. v daném bytě/domě máte hlášený trvalý pobyt

Splňujete-li tyto dvě podmínky, pak stačí jen vyplnit formulář, kde vypíšete své příjmy a náklady na bydlení. Výše příspěvku se neodvíjí přímo od vašich nákladů na bydlení, ale závisí na normativních nákladech na bydlení a rozhodném příjmu rodiny. Příslušný úřad práce o dávce rozhodne do 30 dnů.

Věcné břemeno může být překážkou

Jednou z překážek pro přiznání příspěvku na bydlení může být věcné břemeno. Často se stává, že lidé darují nemovitosti potomkům. Na nemovitost si ale nechají zanést věcné břemeno bezplatného užívání do konce života. Toto břemeno pak logicky blokuje přiznání příspěvku na bydlení, protože pokud máte právo na bezplatné užívání prostoru pro bydlení až do konce života, nepotřebujete přece příspěvek, jelikož nic neplatíte. To ostatně potvrdil i Nejvyšší soud České republiky, když v jednom ze svých rozhodnutí stanovuje, že nájem nemůže vedle věcného břemene obstát. Důvodem je kolize bezúplatného užívání věci se smlouvou, která stanovuje povinnost platit za užívání stejné věci nájemné.

Věcné břemeno je vedeno na osobu, která v bytě fakticky nebydlí

Věcné břemeno je vedeno na osobu, která v bytě nebydlíV praxi se stala situace, kdy starší paní vlastnila celý bytový dům, ve kterém jednotlivé bytové jednotky pronajímala nájemcům. Jednoho dne se rozhodla celý bytový dům darovat svému synovi. Darovací smlouva obsahovala mimo jiné i ustanovení o zřízení věcného břemene, avšak nikoliv k jedné jediné bytové jednotce, nýbrž k celému bytovému domu.

A to byl hlavní problém. Ženě, která v jednom pronajatém bytě bydlela sama a pobírala příspěvek na bydlení, přišlo z úřadu práce oznámení o zahájení řízení o zastavení výplaty příspěvku na bydlení. Důvodem bylo právě zapeklité věcné břemeno. Jelikož šlo o právně poměrně složitou situaci (ačkoliv logicky snadno vyřešitelnou), musela se žena obrátit na jednu advokátní kancelář se žádostí o pomoc. Tím začal docela dlouhý proces, jehož cílem byla snaha domoci se spravedlnosti.

K celé situaci se advokátní kancelář vyjádřila tak, že zrušení příspěvku na bydlení z tohoto konkrétního důvodu je zcela v rozporu s naším právním řádem. Proč tomu tak je?

Přednost věcného břemene není absolutní!

Už výše jsme si řekli, že věcné břemeno nemůže vedle nájmu obstát. To je pravda. Řekl to přece Nejvyšší soud. Tímto také argumentoval úřad práce. Úředníci si už nedali práci s tím, aby se podívali i na další rozhodnutí Nejvyššího soudu. V dalších rozhodnutích totiž soud apeluje na to, že přednost věcného před nájmem není absolutní. Dále také stanovuje 2 hlavní podmínky, za kterých má věcné břemeno přednost.

 1. Věcné břemeno a nájem se musí vztahovat ke stejné věci
 2. Věcné břemeno a nájem musí opravňovat stejnou osobu

V praxi to vypadá tak, že pokud darujete byt třeba synovi a necháte si do katastru nemovitostí zapsat k tomu samému bytu i věcné břemeno bezplatného užívání, věcné břemeno má přednost před nájmem. Podmínky jsou totiž splněny.

 • Věcné břemeno i nájem se vztahují k tomu samému bytu
 • Osoba, která zde má nájemní smlouvu, má k tomu samému bytu i věcné břemeno

Vraťme se ale zpátky k našemu příkladu. Advokátní kancelář úřad práce upozorňovala na to, že v daném případě podmínky splněny nejsou. Úřad to však vůbec nebral v potaz a vyplácení příspěvku zastavil. Nezbylo tedy nic jiného než se s odvoláním obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Advokátní kancelář Ministerstvu vysvětlila, že v daném případě se sice jedná o jeden a ten samý byt, avšak není splněna podmínka totožnosti osob. Starší paní sice měla věcné břemeno k celému bytovému domu, takže by si teoreticky mohla vybrat byt, ve kterém bude bydlet, a dokonce ho i každý den střídat, fakticky ale užívala jen jeden daný byt, kde bydlela celý život. Žena, která žádala o příspěvek na bydlení, však nebyla tou samou osobou, která je oprávněna z věcného břemene (to byla přece ta starší paní), a proto nemohlo mít věcné břemeno přednost před nájmem a podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení tak byly splněny.

Neházejte flintu do žita a za svá práva se bijte

Právní poradna - za svá práva se bijteMinisterstvo práce a sociálních věcí jako odvolací orgán dalo ženě zastoupené advokátní kanceláří za pravdu a ve svém rozhodnutí přikázala dotyčnému úřadu práce, aby dávku přiznal. Následně už stačilo jen vyčkat, až úřad formálně vydá rozhodnutí, ve kterém příspěvek přiznává. Žena tedy i dnes pobírá příspěvek na bydlení, přestože na začátku situace nevypadala přívětivě. Úřad nemusí mít vždy pravdu, proto pokud se vám jeho rozhodnutí nezdá správné, vyhledejte právní pomoc.

Peníze z mikropůjčky

RPSN není u mikropůjček to nejdůležitější. Na co se při výběru mikropůjčky zaměřit?

Většinou se dočtete, že RPSN je stěžejním parametrem při srovnávání půjček. Nechci tuto informaci rozporovat, neboť tomu skutečně tak většinou je, alespoň u půjček jejichž splatnost se pohybuje v rámci let. V případě mikropůjček se však setkáte s typickou splatností do měsíce. Při výběru mikropůjčky byste tak měli rozhodovat i na základě jiných kritérií, která to jsou?

Každý poskytovatel by měl u svých půjček uveřejňovat RPSN neboli Roční Procentní Sazbu Nákladů. Jak už však tato 4 slova napovídají, jedná se o náklady na půjčku za celý rok. Základní princip mikropůjček však spočívá v tom, že si je berete pouze na pár týdnů, maximálně měsíc.

RPSN je samozřejmě důležitým srovnávacím ukazatelem, který využijete v případě, když budete uvažovat o dlouhodobé půjčce, mikropůjčky však mají jiná specifika. Musíte si uvědomit, že velkou část RPSN tvoří úroky. Když si spočítáte, kolik skutečně zaplatíte u mikropůjčky na úrocích, zjistíte, že ani zdaleka netvoří většinu z částky, kterou za mikropůjčku přeplatíte.

Příklad z praxe!

Hledali jste nejlepší mikropůjčku, až jste nakonec našli dvě s totožným RPSN a teď přemýšlíte, kterou zvolit? V duchu jste spokojení, protože nemůžete zvolit špatně, obě přeci mají totožnou Roční Procentní Sazbu Nákladů. Opak je ovšem pravdou.

 • 1. mikropůjčka – RPSN tvoří z 30 % poplatek za vyřízení a poskytnutí půjčky a 70 % tvoří úrok, který zaplatíte za rok splácení
 • 2. mikropůjčka – RPSN tvoří z 10 % poplatek za vyřízení a poskytnutí půjčky a 90 % tvoří úrok, který zaplatíte za rok splácení

Pokud byste tedy nakonec zvolili první mikropůjčku, protože vám nabízí nižší úrok (podíl úroků na RPSN půjčky je nižší než v druhém případě), udělali byste chybu.

Jak už jsem psal, splatnost mikropůjček se pohybuje řádově v týdnech. Pokud bychom tedy splatili náš závazek podle plánu, zaplatili bychom z ročních úroků pouze zlomek celkové částky (peníze zaplacené za úroky odpovídají skutečné délce splácení), naopak poplatek platíme vždy celý.

RPSN je tedy součet ročního úroku půjčky a všech poplatků, které je nutné zaplatit za poskytnutí a vyřízení půjčky nebo za vedení půjčkového účtu. U mikropůjček se však nakonec projeví mnohem více poplatky spojené s vyřízením a poskytnutím půjčky právě proto, že délka splácení, a tedy vliv úroků na celkovou přeplacenou částku, je mnohem menší.

Na co se při výběru mikropůjčky spíše zaměřit?

Mikropůjčky mají celou řadu speciálních parametrů, záleží na tom, co konkrétní zájemce od půjčky očekává. Z finančního hlediska, jak jsem naznačil výše, nerozhoduje při podobném RPSN výše úroků, ale naopak výše poplatků, které za zřízení a vedení půjčky zaplatíte.

Rovněž myslete na to, že v rámci RPSN nejsou zahrnuty poplatky případně sankce za zpoždění nebo odklad splátek. Poplatky za předčasné splacení nebo změnu splátkového kalendáře se týkají spíše běžných půjček, nicméně pro úplnost je rovněž musím zmínit.

Mezi nefinančními parametry je třeba volit tak, aby mikropůjčka maximálně vyhovovala vašim potřebám. Jedná se především o tyto vlastnosti:

 • Rychlost vyřízení půjčky a poskytnutí peněz (s tím také souvisí, zda máte účet u stejné banky jako poskytovatel půjčky)
 • Možnost půjčení peněz v hotovosti
 • Nastavitelnost délky splácení
 • Minimální a maximální částka, kterou si můžete půjčit
 • Reference předchozích klientů

Pokud víte, která kritéria jsou pro vás nejdůležitější a srovnáte si podle nich nabízené půjčky, teprve potom můžete dospět k zodpovědnému rozhodnutí a nešlápnete vedle.

Pamatujte tedy, že RPSN je u půjček obecně velmi důležité, ale u mikropůjček vás může navést k méně výhodnému rozhodnutí, zvláště pokud se rozhodujete pouze na základě jeho výše.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek v roce 2020 a plány na jeho navýšení

Očekáváte v roce 2020 narození potomka? Nebo jste již v tomto ohledu matador, který přemýšlí nad přivýdělkem při pobírání rodičovského příspěvku, který pro rodinu s dětmi není dostatečný? Na jednu stranu vás zklameme, letos se žádné změny nechystají. Ale na stranu druhou pro vás máme dobrou zprávu. K navýšení by podle současných předpokladů mohlo dojít začátkem roku 2020.

Kdo má na rodičovský příspěvek nárok?

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který trvale pečuje o dítě do věku 4 let a který již nepobírá mateřskou. Na tu je nárok pouze 28 týdnů, přičemž odejít na ni matka může nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 před plánovaným porodem. Pokud si chce matka odpočinout od každodenních starostí o dítě, může na základě vzájemné písemné dohody péči o potomstvo převzít otec, který převezme i pobírání rodičovského příspěvku. Počet vystřídání není omezen.

Jak dlouho lze rodičovský příspěvek pobírat?

Maximální doba pro pobírání rodičovského příspěvku je omezena 4 roky věku dítěte, minimální doba jsou pak 2 roky. Příspěvek tak můžete dostávat po odečtení mateřské 43 měsíců, resp. 19 měsíců. V závislosti na délce čerpání se však upravuje měsíční dávka. Z praktického hlediska je tak rozumné při čerpání příspěvku na první dítě za předpokladu brzkého narození druhého potomka nastavit nejkratší dobu čerpání, která zaručí nejvyšší možné měsíční dávky. Jakmile se vám totiž narodí druhé dítě, možnost čerpání rodičovského příspěvku na to první pomine čerpat příspěvek budete moci pouze na druhého potomka.

Současná výše rodičovského příspěvku

Finanční suma, kterou můžete v rámci rodičovského příspěvku dostat, je omezena na maximálních 220 tisíc korun na jedno dítě. V případě současného narození většího počtu dětí se potom horní hranice navyšuje na 330 tisíc korun.

Jak a kde o příspěvek zažádat?

Žádost o rodičovský příspěvek můžete podat na pobočce Úřadu práce, k níž příslušíte bydlištěm. Tam vám poskytnou tiskopis a případně i pomohou s jeho vyplněním. Sebou si vezměte kromě občanského průkazu i rodný list dítěte do 4 let, o které pečujete a doklad o výši a délce pobírání mateřské. Nezapomeňte ani na podklad pro stanovení denního vyměřovacího základu, například potvrzení o výši příjmů pro účely nemocenské, které vám vystaví zaměstnavatel.

Plánované změny ve výši rodičovské

Prozatím je jisté pouze navýšení příspěvku o 80 tisíc z 220 na 300 tisíc na jedno dítě. Časově se zatím navýšení očekává od 1.1.2020. Změny v rodičovské při narození vícerčat zatím nejsou pevně dány, ale v souladu s předchozím nastavením lze očekávat, že půjde opět o jedena a půl násobek dávky na jedno dítě. To znamená, že horní hranice by byla 450 tisíc korun. Rodičovský příspěvek bude navýšen i rodičům, kteří jej již v době jeho navýšení budou pobírat. Nárok budou mít však i ti rodiče, kteří budou mít příspěvek již dočerpán a jejich dítě bude mít 4. narozeniny po 31.12. 2019. Tuto variantu podporuje většina stran, její prosazení však prozatím není jisté, protože ministryně financí Alena Schillerová (ANO) prosazuje nárok na zvýšení pouze pro rodiče aktuálně čerpající rodičovský příspěvek.

Kdy se dozvíme finální částky a datum?

Ministryně práce a sociálních věcí se zavázala, že do konce března letošního roku předloží novelu zákona vládě. Na podzim by pak měl návrh na zvýšení rodičovské projít parlamentem. Vše je tedy ještě v řešení a na finální rozhodnutí si budeme muset počkat.

Důsledky pro státní kasu

Při zvýšení rodičovské o 80 tisíc korun se počítá s vyhrazením balíku financí vyšším o zhruba 11 miliard korun. Tuto částku bude nutno rezervovat v případě prosazení doplacení pro rodiče s již dočerpaným rodičovským příspěvkem. Naopak pokud se podaří příspěvek navýšit pouze pro rodiče, kteří jej pobírají aktuálně a zpětné doplacení nebude platit, bude muset státní kasa počítat s výdajem pouze necelých 9 miliard navíc. Vzhledem k aktuálnímu šetření je asi předem jasné, kterým směrem se zvýšení příspěvků bude ubírat.

Příspěvek na bydlení v roce 2019

Příspěvek na bydlení v roce 2020

Jste v tíživé finanční situaci a obáváte se, jak tento měsíc zaplatíte nájemné či splátku hypotéky? Nedostačují vaše příjmy na zajištění nákladů na bydlení a nemáte se na koho obrátit? Dříve než skončíte pod mostem, obraťte se na stát a požádejte o příspěvek na bydlení. Možná vás zachrání před ztrátou bydlení a s tím souvisejícími komplikacemi. Read more

Půjčit si bez kontroly registru?

Půjčit si bez kontroly registru? Podle nového zákona již nelze

Splatnost do měsíce, peníze obdržíte na účet během pár minut, nemusíte být ani zaměstnaný a potvrzení o příjmu můžete nechat doma. Takhle nějak se mohla tvářit půjčka bez kontroly registru dlužníků. Ano mohla. Dle nové legislativy už není od nového roku zákonné půjčku tohoto typu nabízet. Ačkoliv byly podobné půjčky mezi lidmi poměrně populární, jedná se o prospěšný zákon. Read more

Starobní důchod 2019

Jak na výpočet starobního důchodu v roce 2020?

Ať již se v roce 2019 stanete čerstvým důchodcem nebo jste již starobním matadorem, určitě vás zajímá, jaké změny nastanou ve výši důchodů v roce 2019 a jak budou letos důchody valorizovány. Máme pro vás dobrou zprávu, letošní navyšování důchodů bude rekordní. Průměrný penzista si může přijít na důchod vyšší až o tisícovku. Ti nad pětaosmdesát let dostanou ještě více. Read more