Pěstounská péče

Dávky pěstounské péče pro rok 2020

Máte vlastní děti a stále vám zbývá dostatek sil i prostředků pro další? Přemýšlíte s partnerem, že se stanete pěstouny a vezmete si do pěstounské péče dítě z dětského domova?  Máte obavy, jak vám tento krok nabourá rodinný rozpočet? Možná jsou zbytečné. Dávky poskytované pěstounům mají sloužit ke kompenzaci nákladů vzniklých v souvislosti s přijetím dítěte a svojí výší se tomuto účelu snaží dostát.

Bohatý balíček příspěvků pro pěstouny…

Systém příspěvků pro pěstouny není úplně jednoduchý a možností získání financí je celá řada. Závisí však na tom, zda je pěstounství trvalé nebo dočasné, případně, jestli dostanete do péče dítě zdravé či nějak postižené. Výše odměny se odvíjí také od počtu dětí v pěstounské péči.

…pro splnění snů dětí

Dospělé dítě má potom nárok i na jakési startovné do života v podobě příspěvku při ukončení péče. Stát pěstouny podporuje velmi štědře, přesto je stále v kojeneckých ústavech a dětských domovech velké množství dětí, pro něž by pěstounská péče znamenala splnění snu být součástí vlastní rodiny. Na jaké příspěvky budete mít nárok, pokud se rozhodnete, některému z dětí tento sen splnit?

Příspěvek při převzetí dítěte

Pokud úspěšně projdete všemi nutnými procedurami a budete zařazeni mezi potenciální pěstouny, nastane jednou okamžik, kdy u vás zazvoní telefon s oznámením, že si máte přijet pro dítě, nového člena vaší rodiny. Pokud vše proběhlo úspěšně a prcek je již u vás doma, můžete zažádat o první jednorázový příspěvek, tak zvaný Příspěvek při převzetí dítěte, který je odstupňovaný podle věku přijatého dítěte. Na dítě do 6 let můžete dostat 8 tisíc korun, na dítě ve věku 6 až 12 let pak 9 tisíc korun a pokud si vezmete domů puberťáka ve věku od 12 do 18 let, dostanete na něho 10 tisíc korun.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Stát na pěstouny však po převzetí dítěte nezapomíná a ohodnocuje jejich snahu dalšími příspěvky. Prvním z nich je pravidelný měsíční Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jež má pomoci pěstounům pokrýt náklady spojené s výdaji na potřeby přijatého dítěte. Opět je odstupňovaný podle věku a tentokrát i podle stupně případného zdravotního postižení dítěte. Konkrétní částky pro jednotlivé stupně závislosti jsou přehledně shrnuty v tabulce.

Výše příspěvku

Věk dítěteZdravé dítěLehká závislostStředně těžká závislostTěžká závislostÚplná závislost
do 6 let4 950 Kč5 115 Kč6 105 Kč6 490 Kč7 040 Kč
6 – 12 let6 105 Kč6 215 Kč7 480 Kč7 975 Kč8 635 Kč
12 – 18 let6 985 Kč7 095 Kč8 580 Kč9 130 Kč9 570 Kč
18 – 26 let7 260 Kč7 425 Kč8 910 Kč9 460 Kč9 900 Kč

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má jak nezletilé nezaopatřené dítě v pěstounské péči, tak nezaopatřené zletilé dítě, které ještě nepřekročilo věk 26 let a trvale žije s pěstouny ve společné domácnosti.

Odměna pěstouna

Na pravidelný měsíční příspěvek má kromě dítěte nárok i jeho pěstoun. Jde o Odměnu pěstouna, která je vyplácena osobě pečující o dítě v náhradní rodinné péči. V případě, že o dítě pečují manželé či pěstouni, příspěvek je vyplácen vždy jen jednomu z nich. Pro potřeby tohoto příspěvku se rozlišuje, zda je pěstoun osobou trvale pečující nebo je v evidenci pěstounů poskytujících takzvanou profesionální pěstounskou péči dočasného charakteru.

Počet dětí v pěstounské péčiVýše odměny pěstouna v Kč / měsíc
112 000 Kč
218 000 Kč
3 nebo 1 závislé na pomoci jiné osoby30 000 Kč

Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna zvyšuje o 6000 Kč.

Osoba v evidenci

Pěstounům v evidenci je poskytována odměna pěstouna ve výši 20 tisíc hrubého měsíčně i v případě, že u sebe momentálně žádné dítě nemají. Odměna tedy kompenzuje i psychické nároky spojené s přijetím a následným odebráním dítěte v dočasné pěstounské péči. Za každé dítě svěřené do péče osoba v evidenci pěstounů poté pobírá dalších 6 tisíc korun.

Osoba pečující

Pěstouni mající děti v trvalé péči jsou za to odměňováni v závislosti na jejich počtu. Za 1 dítě budou dostávat 12 tisíc korun měsíčně v hrubém. Za 2 děti pak 18 tisíc. Pokud budou mít pěstouni v péči alespoň 3 děti, nebo jedno ve druhém až čtvrtém stupni závislosti, obdrží měsíční příspěvek ve výši 30 tisíc hrubého a za každé další dítě jim poté náleží odměna dalších 6 tisíc korun měsíčně.

Příspěvek na zakoupení auta

Pěstouni starající se o 3 a více dětí mají nárok také na jednorázový příspěvek ve výši maximálně 100 tisíc a maximálně 70 % ceny na koupi nebo opravy motorového vozidla, které však nesmí být používáno k výdělečné činnosti. Hlídá se také částka čerpaná na tomto příspěvku za posledních 10 let, ta nesmí přesáhnout v součtu 200 tisíc korun.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Nárok na příspěvek mají také děti, které dosáhli letos zletilosti a zároveň jsou zaopatřené, to znamená, že pracují nebo jsou jinak výdělečně činní. Jde o Příspěvek při ukončení pěstounské péče a má pomoci mladým lidem na zajištění některých nezbytností při rozjezdu vlastní domácnosti a života. V současné době je jeho výše nastavena na 25 tisíc korun a vyplácí se jednorázově.