Starobní důchod 2019

Jak na výpočet starobního důchodu v roce 2020?

Ať již se v roce 2019 stanete čerstvým důchodcem nebo jste již starobním matadorem, určitě vás zajímá, jaké změny nastanou ve výši důchodů v roce 2019 a jak budou letos důchody valorizovány. Máme pro vás dobrou zprávu, letošní navyšování důchodů bude rekordní. Průměrný penzista si může přijít na důchod vyšší až o tisícovku. Ti nad pětaosmdesát let dostanou ještě více.

Dosáhnete letos na důchodový věk?

Pokud plánujete letos odejít do penze, měli byste se začít pomalu zajímat o to, jak vysoký budete mít důchod a případně si zjistit, jaké údaje o vás evidují na ČSSZ. Před podáním žádosti na vaší pobočce české správy sociálního zabezpečení totiž musíte dosáhnout minimální doby pojištění, která v roce 2019 činí 35 let. Ještě v roce loňském byla 34 let. Tato doba je naprosté minimum a je závazná i pro žadatele o předčasný důchod. Pokud jste sociální pojištění odváděli kratší dobu, musíte si ještě pár let počkat.

Náhradní doba pojištění

Dobrou zprávou ale je, že se do minimální doby pojištění počítá i takzvaná náhradní doba pojištění. Jde například o dobu studia, dobu evidence na úřadu práce, péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba, a podobně. Některé z nich se však započítávají jen z 80 %. Může se také stát, že přestože jste byli řádně zaměstnáni, váš bývalý zaměstnavatel například z důvodu krachu nedoručil na ČSSZ váš evidenční list důchodového pojištění. S těmito potížemi je dobré počítat a začít je řešit v předstihu.

Výpočet výše důchodu

Při výpočtu vašeho důchodu musíte brát na zřetel dvě částky. První z nich je základní výměra, která v letošním roce činí 3 270 korun a je pro všechny včetně invalidních důchodců stejná. K základní výměře se přičítá procentní výměra. Ta už je závislá na vašich příjmech a získané době pojištění.

Změny v základní výměře v roce 2019

Základní výměra se počítá jako 10 % (loni 9 %) z průměrné mzdy. V roce 2018 byla základní výměra 2 700 korun. Vzhledem k tomu, že jde o konstantní složku všech důchodů, dostanou letos důchodci plošně minimálně o 570 korun více než loni.

Výpočet procentní výměry

Procentní výměra se počítá z takzvaného osobního vyměřovacího základu, který se určí z průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 1986 až 2018 (pro letošní čerstvé důchodce). Loni se započítávaly příjmy z let 1986 až 2017, letos tedy došlo k ročnímu prodloužení.

Osobní vyměřovací základ se však redukuje. A to tak, že v první redukční hranice (do 14 388 korun) se započítává ze 100 %Druhá redukční hranice (od 14 388 do 130 796 korun) se započítává z 26 % a na částky nad 130 796 korun se již nebere zřetel. Na výši procentní výměry má vliv i doba placení sociálního pojištění, přičemž každý rok se hodnotí 1,5 %.

Díky valorizaci důchodů poroste v roce 2019 i procentní výměra

Jak jsme již zmínili, od ledna 2019 došlo k navýšení základní výměry o 570 korun. Navíc dojde i ke zvýšení procentní výměry a to o 3,4 %. Valorizace se bude týkat jak důchodů starobních, tak invalidních, vdovských a sirotčích. Navíc od ledna dostanou k důchodu další tisícovku penzisti nad 85 let věku.

Příkladový výpočet

Paní Veverková zažádala v lednu 2019 o starobní důchod. ČSSZ jí byl vypočten osobní vyměřovací základ ve výši 26 000 korun. Byla jí přiznána doba pojištění 37 let.

Abychom zjistili výši jejího důchodu, musíme nejprve zjistit její osobní vyměřovací základ. Ten je do částky 14 388 započítán celý a vše co je nad tuto hranici se snižuje nad 26 %. Částka nad první redukční hranicí je pro paní Veverkovou 11 612 korun. 26 % z této sumy poté dělá 3 019 korun. Sečteme-li částky z obou redukčních hranic, dojdeme k částce 17 407 korun.

To ale není ještě vše. Nyní musíme do důchodu paní Veverkové započítat dobu pojištění, která byla v jejím případě 37 let. Procentní část starobního důchodu bude tedy tvořit 37 * 1,5 %, tj. 55,5 % z částky 17 407 korun, to znamená 9 661 korun. Připočteme-li základní výměru ve výši 3 270 korun, dospějeme k částce 12 931 korun, která je již částkou měsíčně posílanou na účet paní Veverkové.

Zdroj: ČSSZ, MPSV

5/5 - (1 hlas)