Porodného v roce 2019

Jaké jsou podmínky pro čerpání porodného v roce 2020?

Očekáváte v letošním roce narození potomka a říkáte si, z čeho to jen všechno poplatíte? Pokud máte jako domácnost nízké příjmy, možná byste mohli dosáhnout na porodné. Podívejte se, zda jsou vaše příjmy tak nízké, že vám stát bude ochotný na počáteční náklady spojené s narozením potomka přispět a jakou částkou. Že příspěvek nepokryje veškeré náklady spojené s novým členem domácnosti, je dopředu jasné. Ale každá koruna se počítá.

Jaká dávka se skrývá za porodným?

Porodné je dávka sociální podpory nízkopříjmových rodin při narození jejich potomka. Bohužel je to dávka jednorázová a má pokrýt náklady spojené s narozením prvního a druhého dítěte. Porodné je primárně určeno pro rodiny s příjmy nedosahujícími ani na 2,7násobek životního minima domácnosti. V případě, že celkový příjem domácnosti tuto hranici překročí, rodina na porodné nemá nárok.

Hranice životního minima

Životní minimum představuje minimální příjem nutný pro zajištění základních životních potřeb jedince, to znamená potravy, hygienických potřeb a ošacení. Pro potřeby rozhodnutí o přiznání nároku na porodné se životní minimum počítá v součtu za domácnost. Konkrétní částky životního minima pro jednotlivé osoby jsou přehledně zobrazeny v tabulce. Pokud se tedy do domácnosti se dvěma dospělými narodí dítě, bude její celkové životní minimum činit 3 140 + 2 830 + 1 740 tj. 7 710 korun měsíčně.

Jaký příjem se počítá?

Do příjmů rozhodujících o nároku na porodné se počítají kromě výdělků ze závislé činnosti či podnikání i dávky nemocenského pojištění, včetně mateřské, sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti, případně důchod. Naopak se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavky na dítě.

Příjem

Zdroj: MPSV

Kdo má na porodné nárok?

Jak již bylo zmíněno, o porodné mohou zažádat domácnosti, jejichž celkový čistý měsíční příjem nepřekročí hranici 2,7násobku životního minima. V případě čerstvě trojčlenné domácnosti to tedy znamená, že čistý měsíční příjem rodiny se musí vejít do 20 817 korun. Posuzuje se čistý příjem za čtvrtletí předcházející měsíci narození dítěte. Pokud se vaše dítě narodilo například v prosinci, za rozhodné čtvrtletí se považuje třetí kvartál stejné roku, tedy období od července do září. Dávka náleží matce dítěte, v případě jejího úmrtí otci a zažádat o ni lze do jednoho roku věku dítěte. Poté nárok na dávku zaniká. Při dodržení jednoho roku od porodu ji mohou čerpat i adoptivní rodiče. V neposlední řadě je čerpání dávky podmíněno i trvalým pobytem rodiče na území České republiky.

Jak vysoké je porodné?

Aktuální výše porodného je 13 000 korun na první živě narozené dítě, na druhé pak 10 000 korun. V případě narození dvojčat se částka sčítá na 23 000 korun. Vždy však platí, že peníze můžete dostat pouze na dvě první děti. Pokud se vám například narodila dvojčata, přičemž doma již jedno dítě máte, čerpat porodné můžete pouze na jedno z dvojčat, a to ve výši 10 000 korun, jako na druhé dítě. Částka může být poukázána na bankovní účet nebo si ji může příjemce nechat zaslat poštovní poukázkou.

Kde lze o dávku zažádat?

Pro podání Žádosti o porodné budete muset navštívit nejbližší pobočku Úřadu práce a vyplnit příslušný formulář, který tam již pro tyto účely mají k dispozici. Na návštěvu úřadu se vybavte rodným listem dítěte a dokladem o příjmech za příslušné kalendářní období. Další variantou je vyplnit formulář online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. To je možné pouze v případě, že disponujete datovou schránkou. Na stejném webu najdete i kontakt na pobočku Úřadu práce s místní působností v oblasti vašeho bydliště. Další podrobnosti o čerpání porodného si můžete prostudovat zde.

Ohodnoťte tento článek
3 replies
 1. Petra
  Petra says:

  At se jdou bodnout, čistě pracující a plne rodine nemaji na nic narok, akorat podporuji nepřizpůsobive a ostatni, co nemakaji a jen rodi…. a je jim jedno, co kde bude a maji vic penez, nez uplne rodiny, pracujici… tohle me nebavi v tom state… koho tu chcete ? Koho tu chcete podporovat, aby tu zustal ?, prava o nicem… sefuje to tu samej … ***

 2. Monika
  Monika says:

  Je to jen podpora pro fetky, nemakačenky a …. Normální rodina, kde oba pracují mají smůlu. Chceš něco od státu? Ok, ale flakej se

 3. Míša K
  Míša K says:

  Dřív porodné bylo něco jako bolestné , tet je to pro socky spíš by to mělo být obráceně kdo podctivě pracuje víc peněz aspoň by ty nemakačenko měly nějakou inspiraci! A nebo ke všem stejný metr ! Bohužel naše názory jsou jen planý víkřiki :(

Komentáře jsou uzavřeny.