Lidé v kanceláří

Váháte jaký typ obchodní společnosti je nejvhodnější pro vaše podnikání?

Máte skvělý podnikatelský nápad a potřebujete se zorientovat, který typ obchodní společnosti bude zrovna pro vaše podnikání tím pravým ořechovým? Nebo jen chcete přetransformovat již stávající podnikání na živnostenský list do podoby obchodní společnosti?

Fyzická osoba podnikající X osoba právnická.

Pokud již podnikáte na živnostenský list, máte vaše podnikání zaneseno v živnostenském rejstříku a jste veden (a) jako fyzická osoba podnikající. Naproti tomu obchodní společnost je osobou právnickou. Všechny typy obchodních společností se zapisují do obchodního rejstříku. Vznik společnosti je datován právě zápisem do tohoto rejstříku.

Typy obchodních společností

V České republice je možné v souladu s obchodním zákoníkem založit pět kategorií obchodních společností:

1. Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

Veřejná obchodní společnost je jediným typem obchodní společnosti, při jejímž založení nepotřebujete žádné vstupní prostředky. Nevýhodou však je, že všechny podnikající osoby v konkrétní v.o.s. ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. K jednání jménem společnosti je oprávněn každý společník a stejně tak platí rovnost i při rozdělování majetku. Vše lze samozřejmě upravit ve společenské smlouvě.

2. Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Naproti tomu ve společnosti s ručením omezeným společníci neručí svým majetkem, ale ručení je omezeno pouze do výše nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku. Základní kapitál pro tento typ obchodní společnosti byl do roku 2013 omezen minimální výší 200 000 korun. Od 1. 1. 2014 je však jeho minimální výše nastavena na 1 Kč. Společnost s ručením omezeným si tak můžete založit již s prakticky nulovými úsporami, může být založena minimálně jedním a maximálně padesáti společníky. Rozdělení zisku mezi společníky je realizováno v souladu s poměrem jejich obchodních podílů a výkonnými orgány „sročka“ jsou valná hromada, jednatelé, případně dozorčí rada, jejíž ustanovení není u tohoto typu společnosti povinné. Společnost s ručením omezeným je nejčastější a zároveň nejvýhodnější formou obchodní společnosti pro drobné a středně velké firmy.

3. Akciová společnost (a.s.)

„Akciovka“ disponuje jměním rozloženým do akcií, což jsou cenné papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku, případně ztrátách a likvidačním zůstatku. Společnost ručí za dodržení svých závazků celým svým majetkem, naproti tomu akcionáři za závazky společnosti neručí. Minimální povinný kapitál je 2 000 000 Kč, v případě veřejné nabídky akcií pak 20 000 000 Kč, což předurčuje akciovou společnost jako vhodný typ obchodní společnosti pro středně velké a velké firmy. Výkonnými orgány a.s., které musí být vždy vytvořeny, jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

4. Komanditní společnost (k.s.)

V tomto druhu společnosti existují dva druhy společníků. Komanditista ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku a komplementář ručí celým svým majetkem. Vklad komanditisty je povinný a jeho minimální výše je 5 000 korun. K obchodnímu jednání jménem společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři, kteří zároveň tvoří statutární orgán. Zisk se rozděluje z poloviny mezi komplementáře a komanditisty, přičemž komanditistům připadne v v poměru dle výše jejich splacených vkladů.

5. Družstvo

K obchodním společnostem paří i družstvo, což je sdružení minimálně pěti fyzických nebo dvou právnických osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování potřeb svých členů. Základní kapitál družstva je minimálně 50 000 Kč a je tvořen souhrnem jednotlivých členských vkladů. Družstvo jako takové ručí celým svým majetkem, přičemž jednotliví členové družstva neručí za závazky společnosti. Výkonnými orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní komise. Typickým příkladem je bytové družstvo.

Ohodnoťte tento článek