Soudní kladívko - ilustrační obrázek.

Nekalé praktiky bankovních institucí


Poptávka po úvěrových, ale i pojistných službách je velká. Každý jedinec se snaží využít těch nejvýhodnějších podmínek. Paradoxně nejlépe vypadající podmínky úvěru či jiného produktu banky nebo pojišťovny může být v konečném důsledku „pastí” pro důvěřivce. Výborné podmínky mohou také indikovat podvod. Nikdy nepodepisujte žádnou smlouvu pod časovým či jiným tlakem ze strany nabízejícího.

Definice nekalých obchodních praktik

Nekalé obchodní praktiky se banka či nebankovní instituce dopustí v případě, že klient souhlasí s produktem či službou, se kterou by za normálních okolností nesouhlasil. Názor klienta je danou bankou či jinou institucí výrazně ovlivněn. Klient přistoupí na podmínky, na které by za jiných okolností nepřistoupil. Obdobné praktiky jsou v rozporu se zákonem. V případě prokázání nekalých praktik je uzavřená smlouva neplatná.

Nekalé praktiky bankovních institucí

Banky se zpravidla žádných nekalých praktik na klientech nedopouštějí, a to především z důvodu možnosti ztracení důvěryhodnosti. Na druhou stranu některé bankovní nabídky úvěrových produktů se jeví velmi výhodně, ovšem skutečnost bývá jiná. V reklamních letácích či v jiných typech reklam banka obvykle neposkytuje veškeré potřebné informace a pouze se odkazuje na smluvní podmínky či oficiální web společnosti. Tyto praktiky bankovních institucí se nedefinují jako nekalé či protizákonné. Na druhou stranu mnoho lidí tento typ jednání za nekalý považuje.

Nekalé praktiky bank trochu jinak

Přišel vám e-mail, SMS nebo poštovní obálka s výzvou k zaplacení nedoplatků od vaší banky? Před ověřením pravosti daných dokumentů nic neplaťte! V dnešní době mnoho bank či jiných nebankovních institucí zasílá oficiální výzvy k platbě elektronickou cestou. Rozeznat nepravý e-mail, dopis či SMS bývá v praxi velmi obtížné. Podvodný text v praxi často obsahuje citlivé údaje klienta, odesílatel se jeví jako oficiální společnost. Doporučujeme tyto výzvy k úhradě financí nikdy neproplácet bez předešlé kontroly pravosti. Obvykle stačí ověření prostřednictvím internetového bankovnictví či pomocí telefonátu na oficiální podporu dané (ne)bankovní instituce.

Kdy se jedná o nekalé obchodní praktiky

Nekalé praktiky definuje zákon o ochraně spotřebitele i ČNB. Ovšem není stanoveno, ve kterých konkrétních případech máte možnost podat stížnost. V níže uvedeném seznamu naleznete případy, kdy se klient stal obětí podvodu, resp. nekalých obchodních praktik (nejen) bankovních institucí.

 • Obchodník lhal, že podepsal kodex chování a disponuje značkami důvěry.
 • Líbivá reklama, která neuvádí, a to ani na odkazovaných materiálech, nutné bližší informace k
  nabízenému produktu či službě.
 • Profesionální finanční prodejce vystupuje jako spotřebitel.
 • Prodej produktu či služby pod časovým a jiným nátlakem.
 • Agresivní podomní prodej (podomní prodej je v ČR na většině území zcela zakázán).
 • Nevyžádaný a vytrvalý prodej.
 • Nabádání nezletilých osob ke koupi určitého produktu či služby.
 • Klamná výhra ceny, resp. lživé udání výhradních výhod klienta.
 • Citový nátlak na klienta.
 • Inzerování jednoho produktu, a to pouze za účelem prodání jiného produktu.
 • Lživé pojmenování nabídek pod záštitou „pouze dnes” atp.
 • Klamavé reklamní jednání, např. tvrzení dané společnosti, že služby jsou speciální a výjimečné,
  přestože jsou např. stanoveny zákonem.
 • Neurčitá a zkreslená sdělení.
 • Reklamní sdělení, která využívají strach klientů, přičemž je uvádějí v omyl.
 • Podání klamavých informací o tržních podmínkách.
 • Klamavé reklamní sdělení o produktu zdarma (produkt zdarma získáte pouze při koupi produktu či
  jiné služby).
 • Zavádějící objednací formuláře.

Logo - Česká národní banka

ČNB – ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Kde nahlásit nekalé obchodní praktiky

Pokud máte podezření, že jste se stali obětí nekalých praktik, co nejdříve kontaktujte ČOI. Přestože nekalé obchodní praktiky spravuje výhradně ČOI, může se stát, že se vaším případem odmítne zabývat. Další možností je kontaktovat policii ČR nebo právního zástupce a obrátit se s konkrétní žalobou na soudní řízení. Pokuste se zjistit, zda nejsou další oběti shodných nekalých obchodních praktik. Jestliže je postižených obětí více, je vhodné podat hromadnou žalobu.

Logo ČOI - Česká obchodní inspekce

ČOI – ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

Ohodnoťte tento článek