Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění pro OSVČ – jaké změny nás čekají v roce 2019?

Měli jste již šéfa až po krk a začali jste fungovat sami za sebe? Pak jste zřejmě konečně dosáhli vytoužené svobody, ale zároveň jste zjistili, že je s ní spojena i spousta starostí a řešení věcí, které za zaměstnance řeší jejich kolegové. Jednou z mnoha těchto záležitostí je placení odvodů na důchodové a nemocenské pojištění, o níž se jako OSVČ musíte sami postarat.

Nemocenské pojištění není pro OSVČ povinné

Pokud jste byli zaměstnáni, bylo vám nemocenské pojištění společně se sociálním a zdravotním pojištěním strháváno z platu. O nic jste se nestarali. Jako osoba samostatně výdělečně činná se už ale starat musíte. Výhodou je, že platba pojištění pro vás není povinná a pokud se rozhodnete pojištění neplatit, nikdo vás k tomu nutit nemůže. Na druhou stranu, neplacením nemocenského pojištění si můžete přivodit celou řadu problémů, zvláště v případě, že vás překvapí dlouhodobá nemoc nebo plánujete jako žena podnikatelka zažádat o mateřskou.

Pro přihlášení navštivte ČSSZ

Budete-li se chtít k platbám nemocenského pojištění přihlásit, navštivte příslušné okresní pracoviště České správy sociálního zabezpečení, kde vám poskytnou a pomohou vyplnit patřičný tiskopis. Tuto žádost musíte znovu podat i v případě, že jste na nemocenské pojištění zapomněli nebo jste o něm nevěděli a v tom případě vám automaticky zaniklo.

Změna pravidel pro zánik pojištění

Od letošního roku nastává změna i pro případné neplatiče. Pokud v konkrétním měsíci neuhradíte nemocenské pojištění, nedojde automaticky ihned k jeho zániku. Budete mít možnost pojištění uhradit v plné výši do konce měsíce následujícího, přičemž vám nezanikne. To znamená, že pokud jste ještě neuhradili pojištění za únor 2019, můžete ho do konce března ještě doplatit a zůstanete pojištěni. Pokud však platba do konce března nepřijde, pojištění zanikne.

Změna výše minimálních záloh pro rok 2019

Začátkem letošního roku dochází k navýšení minimálního pojistného, které v roce 2018 činilo 115 korun měsíčně. Od roku 2019 je minimum nastaveno na 138 korun. Změna souvisí s navýšením minimálního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění, u něhož dochází v důsledku zvyšování průměrné mzdy k navýšení z 5 tisíc na 6 tisíc korun. Nezapomeňte si tedy změnit výši trvalého příkazu. Měnit budete muset ale i jeho splatnost.

Změna v době splatnosti záloh pro rok 2019

Kromě výše minimálních záloh se v letošním roce mění i doba jejich splatnosti. Do loňského roku byly zálohy splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Aktuálně je nemocenské pojištění uzákoněno zaplatit v měsíci, k němuž se vztahuje. Toto uzákonění je zkomplikováno na přelomu roku, respektive v měsíci lednu 2019, kdy by podnikatel měl zaplatit nemocenské pojištění za prosinec 2018 (nejpozději do 20.1.) a zároveň za leden 2019.

Vyplatí se vám nemocenské pojištění vůbec platit?

Mnoho OSVČ rozvažuje, zda se do systému nemocenského pojištění vůbec přihlásit, zvláště v situaci, kdy není povinné. Na druhou stranu, měsíční platby nejsou v nijak závratné výši a pokud nastane nenadálá situace, peníze vložené do plateb nemocenského pojištění se vám jako OSVČ mohou mnohonásobně vrátit. OSVČ v mladším věku, kteří plánují založení rodiny, mohou díky účasti na nemocenském zažádat o peněžitou pomoc v mateřství nebo o příspěvky otcovské dovolené. Starší podnikatelé ocení možnost čerpání nemocenské či dlouhodobého ošetřovného.

Pokud víte, že v následujících měsících budete muset nějaký zdravotní zásah absolvovat, zvyšte si dopředu platby na nemocenském pojištění, zvýšíte si tím i později pobírané dávky. A nezapomeňte, že ani na dávky nemáte automatický nárok, musíte splnit minimální dobu pojištění, která je pro OSVČ i zaměstnance stejná.

Zdroj: TZ ČSSZ