Ilustrační obrázek: Nešťastný podnikatel před oddlužením.

Oddlužení podnikatele – Podmínky pro oddlužení OSVČ

Při podnikání je potřeba si dát dobrý pozor na případné dluhy. Proto se podnikatelům často doporučuje dát přednost před podnikáním pouze na živnostenský list (OSVČ) založení společnosti s ručením omezeným, za jejíž závazky nemusejí ručit svým vlastním majetkem. Když už se však dostanete do finančních problémů, je nezbytné je začít včas řešit. Účinným řešením zde může být oddlužení, pokud vám dluhy už začínají opravdu přerůstat přes hlavu. Sepsali jsme proto pro vás podmínky, které musí každá OSVČ pro oddlužení splnit.

Zvládnout uhradit 30 % všech pohledávek

Abyste mohli jako OSVČ vyhlásit osobní bankrot, je nutné mít takový majetek, že budete schopni uspokojit alespoň 30 % veškerých svých pohledávek. Jestliže tuto podmínku nesplníte, tak soud zamítne návrh na povolení oddlužení a váš úpadek se bude řešit konkurzem.

Jestliže majetek nemáte, můžete zkusit oslovit někoho z rodiny, zda by vám nepomohl tuto svízelnou situaci vyřešit a nesplácel váš dluh s vámi. Vhodné je však pobírat alespoň minimální příjem nebo vlastnit majetek, který jste ochotni prodat. Mluvíme zde o 30 % všech nezajištěných pohledávek. Menší plnění je možné jenom v případě, že se na něm s věřitelem sami domluvíte a to se běžně nestává.

Musíte sledovat poctivý závěr

Vaše oddlužení musí probíhat opravdu s poctivým úmyslem. Osobní bankrot tak nemůžete vyhlásit v souvislosti s trestným činem. Stejně tak pokud jste si v předchozích pěti letech odpykávali nějaký trest, tak návrh na oddlužení nemusí být soudem přijat. Jedná se však o relativní podmínku, kterou se vyplatí konzultovat ještě samostatně s profesionálním advokátem, který by vám v této oblasti měl být schopen pomoci.

Alespoň dva věřitelé

Pokud budete peníze dlužit jenom jednomu věřiteli, tak s návrhem na oddlužení u soudu neuspějete. Znamená to tedy, že musíte mít věřitelů více, a to alespoň dva. Návrh lze podat i tehdy, když máte pouze jednu exekuci, jelikož ta už je většinou založena na více věřitelích. Neplatí to jenom v případech, kdy exekutor vymáhá svou odměnu či náklady.

Platební neschopnost

Platební neschopnost OSVČ je další z podmínek, kterou je nutné při podání návrhu na oddlužení splnit. Dle insolvenčního zákona jí můžete dosáhnout s pomocí následujících kroků:

  • zastavíte podstatnou část svých nepeněžních zdrojů a nejste schopni splácet více jak 50 % svých dluhů,
  • vaše závazky jsou déle než 3 měsíce po splatnosti,
  • byla na vás nařízena exekuce, ale splacení dluhů je téměř bez šance.

Platební neschopnost u vás nemusí nastat, stačí pouze prokázat její hrozbu. Takže pokud jsou vaše měsíční příjmy opravdu jenom minimální a výdaje je výrazně převyšují nebo vám nezbývají dostatečné prostředky pro život, můžete podat návrh na oddlužení.

Pokud se chcete přesvědčit, zda opravdu tyto podmínky splňujete, vyplatí se obrátit na odborníka, který se danou problematikou zabývá a poskytne vám cenné rady v této oblasti. Jakmile podmínky pro oddlužení splníte, nemusíte na nic čekat s vyhlášením osobního bankrotu. Ten vám totiž výrazně pomůže dostat se ze špatné finanční situace a začít tak s „čistým štítem“.

Ohodnoťte tento článek