Příspěvek na bydlení v roce 2019

Příspěvek na bydlení v roce 2020

Jste v tíživé finanční situaci a obáváte se, jak tento měsíc zaplatíte nájemné či splátku hypotéky? Nedostačují vaše příjmy na zajištění nákladů na bydlení a nemáte se na koho obrátit? Dříve než skončíte pod mostem, obraťte se na stát a požádejte o příspěvek na bydlení. Možná vás zachrání před ztrátou bydlení a s tím souvisejícími komplikacemi.

Kdo může o příspěvek na bydlení požádat?

O příspěvek na bydlení můžete zažádat, pokud bydlíte ve vlastním, v nájmu, či v družstevním bytě. Protože se jedná o příspěvek v hmotné nouzi, je na základě žádosti poskytován osobám nebo rodinám v hmotné nouzi. Podmínkou je, aby ten, kdo o příspěvek žádá, byl vlastníkem nebo nájemcem domu či bytu, v němž má zároveň hlášeno trvalé bydliště.

Jak se nárok na příspěvek posuzuje?

Při posuzování nároku na příspěvek se hledí na příjmy všech osob, které mají v konkrétním domě či bytě trvalý pobyt. Přičemž není nikde psáno, že musí jít o rodinu. Do celkových příjmů se počítají kromě příjmů z výdělečné činnosti i sociální dávky, například přídavky na děti, rodičovský příspěvek, ale i příjmy z brigád a činnosti nezletilých osob.

Naopak do nákladů na bydlení se počítají kromě nájemného či plateb družstvu a splátek hypotéky i platby za energie, vodné a stočné, náklady na topení, dokonce i poplatek za odpady.

Vzhledem k rozdílným cenám nemovitostí stanovuje zákon přiměřené náklady na bydlení v daném typu obce o specifické velikosti. Stanovení konkrétních částek je shrnuto v tabulkách, které jsou platné od 1.1.2019 do 31.12.2019:

Náklady na bydlení v bytech a domech na základě nájemní smlouvy

Stanovené náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Počet osobPraha100 000 a více obyvatel50 000 – 99 999 obyvatel10 000 – 49 999 obyvateldo 9 999 obyvatel
18 2336 5416 2335 3145 117
211 4449 1298 7087 4507 180
315 28812 26011 71010 0659 712
4 a více18 80515 15414 49112 50712 082

Náklady na bydlení v bytech a domech v osobním či družstevním vlastnictví

Stanovené náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Počet osobPraha100 000 a více obyvatel50 000 – 99 999 obyvatel10 000 – 49 999 obyvateldo 9 999 obyvatel
14 6704 6704 6704 6704 670
26 6616 6616 6616 6616 661
39 0509 0509 0509 0509 050
4 a více11 26811 26811 26811 26811 268

Za jakých podmínek vám bude příspěvek na bydlení přiznán?

Základním předpokladem pro získání příspěvku na bydlení je 30 % hranice rozhodných příjmů. V Praze je hranice nastavena na 35 %. Pokud tato část vašich příjmů nestačí na pokrytí nákladů na bydlení a zároveň pokud se oněch 30 % vašich příjmů vejde do zákonem stanovených příslušných nákladů na bydlení (viz. tabulky výše), máte na příspěvek nárok.

Kolik dostanete?

Pokud jste splnili podmínku pro přiznání příspěvku na bydlení, bude vám dorovnán rozdíl mezi 30 %, resp. 35 % vašeho rozhodného příjmu a normativními náklady na bydlení. Jako příklad můžeme uvést čtyřčlennou rodinu žijící v nájemním bytě v Praze, která prokázala za poslední čtvrtletí rozhodné příjmy ve výši 40 000 korun měsíčně. Hranice 35 % rozhodných příjmů činí pro tuto rodinu tedy 14 000 korun měsíčně. Normativní náklady na bydlení má tato rodina podle tabulky 18 805 korun. Má tedy nárok na příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi normativními a skutečnými náklady, v tomto případě na 4 805 korun měsíčně.

Kde o příspěvek zažádat?

Vzhledem k tomu, že se jedná o příspěvek v hmotné nouzi, lze o něj zažádat na krajské pobočce Úřadu práce, kde vám také poskytnou příslušný tiskopis, který vám případně pomohou vyplnit. Na úřad práce si sebou kromě občanky vezměte doklad o výši příjmů za poslední kvartál a doklad o výši nákladů na bydlení za stejné období. Ne již tolik pozitivní zprávou je, že dávka je přiznávána zpětně a musíte o ni žádat každý kvartál znovu. Počítejte tedy minimálně se čtyřmi návštěvami Úřadu práce ročně. Časově však podávání žádostí není nijak omezeno. Příspěvek tedy můžete dostávat neomezeně dlouho dobu.

Zneužití dávek a plánované změny

Příspěvek na bydlení patří k nejvíce zneužívaným dávkám v České republice. V současné situaci je dávka přiznána i rodinám, pro něž náklady na bydlení ve výši 30 % rozhodných příjmů nepředstavují větší finanční zátěž. Do budoucna proto MPSV chystá v nárokování dávky změny v posuzování příjmů, přičemž by se měl posuzovat příjem, který rodině zůstane po odečtení nákladů na bydlení, takzvaný disponibilní příjem. Prozatím je však tento přístup hudbou budoucnosti, rozhodujícím kritériem je tedy stále 30, resp. 35 % hranice.

Zdroj: MPSV

5/5 - (2 hlasy)
1 reply
  1. Zuzana
    Zuzana says:

    Mám otázku. Jsem na rodičovské a chci se stěhovat do bytu, ale dali mi podnájemní smlouvu. Nájem dělá 15000 a na to já nemám a mám jedno dítě. Jaké mám možnosti? Dají mi příspěvek?

Komentáře jsou uzavřeny.