Příspěvek na péči o osobu blízkou

Příspěvek na péči o osobu blízkou 2020

Jste dlouhodobě nemocní, či vám váš vysoký věk již nedovoluje postarat se o sebe a zajistit si samostatně úkony denní potřeby? Nemáte peněz nazbyt? Máme pro vás dobrou zprávu. Poslaneckou sněmovnou prošel návrh Senátu na zvýšení sociálních dávek pro nemohoucí, takzvaného příspěvku na péči, který v letošním roce čeká navýšení. Dotkne se i vás?

Pro koho je příspěvek určen?

Osobám, které nejsou samy schopny se o sebe postarat, stát poskytuje příspěvek na péči třetí osoby. Tou může být někdo z blízkých, manžel, manželka, rodiče, děti. Příspěvek tak slouží jako jakási kompenzace jejich ušlých výdělků při péči o nemohoucího. Příspěvek však lze uplatnit i na ústavní péči či služby osobního asistenta, eventuálně i na služby sociální péče, například dovoz obědů, návštěvu sester pro zajištění podání léku, zajištění úklidu domácnosti postiženého a mnohé další. Způsob čerpání příspěvku však kontroluje úřad práce. Pokud si tedy nejste jisti, zda na konkrétní službu lze příspěvek uplatnit, poraďte se raději s ním.

Stupně závislosti s ohledem na míru postižení.

Výše příspěvku je závislá na stupni postižení, z něhož se odvíjí takzvané stupně závislosti. Ty jsou čtyřilehká, středně těžká, těžká a úplná závislost. O zařazení do konkrétního stupně závislosti rozhoduje posudkový lékař okresní pobočky České správy sociálního zabezpečení, přičemž podkladem pro jeho rozhodnutí je kromě lékařské dokumentace i sociální šetření, které zjišťuje, kolik z desetidefinovaných základních životních potřeb je pacient schopen si zabezpečit sám bez asistence druhého člověka.

Jako základní životní potřeby jsou definovány tyto úkony:

 • základní tělesné fyziologické potřeby (dýchání, vylučování, spánek, atd.),
 • schopnost samostatného pohybu,
 • schopnost komunikace s okolím,
 • zajištění vlastní hygieny,
 • orientace v prostoru,
 • schopnost sám se najíst,
 • zajištění chodu vlastní domácnosti,
 • schopnost sám se obléci, obout,
 • schopnost provozovat další osobní aktivity, koníčky, apod.,
 • schopnost péče o vlastní zdraví.

Aktuální výše příspěvků v roce 2018 a změny roku 2019.

Na výši příspěvku má vliv i věk žadatele. Obecně větší příspěvky dostanou děti do osmnácti let, respektive jejich rodiče.

Výše měsíčního příspěvku pro jednotlivé stupně postižení:

Stupeň závislostiOsoby do 18 letOsoby nad 18 let
I. lehká3 300 Kč880 Kč
II. středně těžká6 600 Kč4 400 Kč
III. těžká9 900 Kč (13 900 Kč)8 800 Kč (12 800 Kč)
IV. úplná13 200 Kč (19 200 Kč)13 200 (19 200 Kč)

Aktuální novela zákona o sociálních službách, jež byla koncem loňského roku schválena, počítá s navýšením příspěvků ve III. a IV. stupni závislosti. K prvnímu navýšení dojde již od 1. 4. 2019, kdy bude o 6 000 korun navýšen příspěvek pro žadatele ve IV. stupni. Další kolo navyšování proběhne od 1.7. 2019 a zvýší se v rámci něho příspěvek na péči pro III. stupeň závislosti o 4 000 korun.

Kde lze o příspěvek na péči zažádat?

Žádost o příspěvek na péči odesílá Úřad práce místní pobočce České správy sociálního zabezpečení. Pro podání žádosti tedy navštivte nejbližší Úřad práce, kde vám pomohou vyplnit žádost, a tu předají dále. Poté již s vámi bude provedeno sociální šetření a konkrétní posudkový lékař rozhodne o vašem zařazení do stupně závislosti a tedy o výši vašeho měsíčního příspěvku. Pokud máte zřízenu datovou schránku, můžete vyplnit Žádost o příspěvek na péči na webu Ministerstva práce a sociálních věcí a formulář odeslat elektronicky zde. V případě, že si nejste jisti, zda máte šanci příspěvek získat, případně potřebujete detailní informace, najdete je na stejném webu zde. Na stejném místě najdete i kontakt na pobočku Úřadu práce s místní působností v oblasti vašeho bydliště.  

Počet příjemců příspěvku na péči neustále roste.

V loňském roce došlo podle údajů z Ministerstva práce a sociálních věcí k meziročnímu navýšení počtu lidí pobírajících příspěvek na péči o 2 000 osob na 356 900 lidí. Neustálé zvyšování počtu příjemců příspěvku na péči má pravděpodobně souvislost především se stárnutím populace a zvyšováním počtu nesoběstačných seniorů. Přičemž péče o takového člena rodiny je velmi vyčerpávající, proto jsou státní intervence nezbytné.

Ohodnoťte tento článek
2 replies
 1. Chrápavá Danuše
  Chrápavá Danuše says:

  neustále se posunují termíny navýšení soc.příspěvku na péči o osobu blízkou III. a IV.stupně nemohoucnosti. Je možné konečně seriozně společnost informovat, kdy skutečně k tomuto navýšení dojde ? Dle původních zpráv by měly osoby IV. stupně již toto navýšení pobírat alespoň dva měsíce,což se ovšem nestalo a termín navýšení u postižení III. stupně se ze zpráv nějak vyrácí. Předpokládáme, že by bylo záhodno společnost srozumitelně a jasně informovat (většinou jde o staré lidi, proto srozumitelně), kdy mohou toto navýšení očekávat, zdali se ho vůbec dočkají, nebo se očekává, čím později se konečně vyplácení uskuteční, ubyde část abonentů a zase se na nás ušetří ???? Děkuji za odpověď

 2. Zuzana Buchtová
  Zuzana Buchtová says:

  Dobrý den. Vím že mi nikdo nepomůže, ale jen jsem to potřebovala někde zveřejnit. Mamka ovdověla, ale byla soběstačná a bydlela v pečovatelském domě, kde jsou služby. Ale roky letí a mamce se zhoršil její zdrav. stav. Po pobytu v nemocnici my jí vrátili ležící domů. Zažádala jsem o přezkoumání zdrav. stavu a tady je ten problém. Mamka si své finance řešila vždy sama a já i ona už zapomněla, že pobírá 1 stupeň nemohoucnosti(880)tak se stalo, že v domnění, že bere příspěvek na bydlení.. Jsme dál pobírali tento příspěvek a žádali jsme o přezkoumání zdrav. stavu a po uplynutí 4 měsíců, nám byla žádost zamítnutá z důvodu duplicity.. Proč až po 4 měsících?? Já vím, že neznalost zákona neomlouvá, ale proč nám nemohli někdo napsat dřív, takhle jsme přišli o 4 měsíce.. Bez všech nároků a vrátit to zpátky nejde… Přece to nebyla jen naše vina.. To ale nikdo slyšet nechce. Děkuji Buchtová

Komentáře jsou uzavřeny.