Rostoucí cena energií

Rostoucí ceny plynu a elektřiny způsobují těžké spaní domácnostem i podnikatelům

Ceny elektrické energie narostly meziročně o více než 40 %. Zemní plyn sleduje stejný trend s meziročním nárůstem o téměř 30 %. Co za tím je a jaký se dá očekávat budoucí trend?

Chování cen energií v průběhu roku 2018

Na začátku roku 2018 prudkému nárůstu cen energií nic nenasvědčovalo. Kurz elektřiny klesl dokonce v prvním kvartálu k ročnímu minimu 940 Kč/MWh. Stejně tak plyn se na počátku roku 2018 pohyboval níže než v roce 2017, kdy uzavíral na ceně 463 Kč/MWh. Ceny elektrické energie i plynu začaly narůstat již v polovině loňského roku, aby v jeho třetím kvartálu dosáhly svého maxima, které se u elektřiny dostalo na astronomických 1600 Kč/MWh a u plynu překročilo hranici 700 Kč/MWh. Ke konci roku proběhla u obou komodit mírná oscilace s ustálením cen na uzavírací hodnotě 1421 Kč/MWh u elektřiny, resp. 635 Kč/MWh pro plyn. Zdroj: CMKB

Uhlí a ropa klesá, elektřina a plyn stále stoupá. Proč?

Zároveň s tímto trendem překvapivě klesají ceny komodit s energiemi souvisejících, a to uhlí a ropy. Cena uhlí se sice ještě na počátku čtvrtého kvartálu roku 2018 držela na několikaletých maximech, v průběhu listopadu však začala výrazně klesat. Klesající cena černého energetického uhlí je do značné míry provázána s klesající cenou ropy, jejíž cena se v říjnu také pohybovala na několikaletých maximech, ale stejně jako u uhlí se koncem roku propadla vlivem nízké poptávky a zvýšené produkce. Logicky by tak měly klesat i ceny elektřiny a plynu, které jsou na tyto dvě komodity navázané. Ale neděje se tak. Do hry vstupuje další činitel a tím jsou rostoucí ceny emisních povolenek, jejichž cena je v dokladovatelné korelaci s cenou elektřiny.

Odpovědí je cena emisních povolenek.

Cena emisních povolenek se v polovině roku 2018 vyšplhala na svůj dvojnásobek v porovnání s počátkem roku a překročila tak hranici 20 eur za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry. Cenově se v tomto období emisní povolenky dostaly na své desetileté maximum. Průměrná tržní cena emisních povolenek na rok 2019 je oceněna na 15,06 EUR. Zdroj: MZP

Emisní povolenky jsou však velmi nestabilní komoditou závislou na politických rozhodnutí. V současné době se ceny povolenek díky schváleným reformám EU budou pravděpodobně dostávat stále výše. Nynější růst cen emisních povolenek vyhovuje Německu, které plánuje po jaderných elektrárnách postupně začít uzavírat i ty uhelné. Vysoká cena emisních povolenek mu umožňuje za tržních podmínek přechod na výrobu elektřiny ze zemního plynu.

Zdražují všichni dodavatelé

Současné chování trhu s energiemi lze charakterizovat konstatováním, že jedinou jistotou je nejistota. Jaký má tato situace dopad na domácnosti a maloodběratele? Lidé mající zafixovanou cenu elektřiny na několik let dopředu se zvyšování cen příliš obávat nemusí, alespoň po dobu platnosti smlouvy. Po jejím skončení, ale může přijít nepříjemné překvapení v podobě skokového zdražení při podpisu smlouvy nové. V porovnání se začátkem roku 2019 zaznamenají na počátku letošního roku nejvyšší nárůst cen elektřiny klienti Bohemia Energy, Pražské Energetiky a Centropol Energy. Naopak nejnižší meziroční nárůst vyhlásilo Innogy, ČEZ a E.ON. K variabilní cenové složce se na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu letos navíc přidává i navýšení plateb za distribuci. V průměru se většina zákazníků oproti loňskému roku letos připlatí zhruba o 10 % navíc. U menších spotřebitelů to znamená stovky korun měsíčně. U těch větších pak jednotky tisíc.

Výhledy do nejisté budoucnosti

Jaká je tedy v současné době výhodná reakce pro maloodběratele? Měli by se uvázat dodavateli a fixovat cenu na několik let nebo raději vyčkávat, co se stane v několika příštích měsících? V této situaci je to těžké rozhodnutí. Aktuální nárůst cen elektřiny a plynu není podložen reálným růstem cen spřažených komodit, ale je vzniká v důsledku politického rozhodnutí, tedy uměle. Ceny jsou na historickém maximu. Ještě v polovině loňského roku se vyplatilo ceny fixovat. Nyní už to tolik výhodné není. V rozlousknutí této otázky nám pomohou měsíce příští, které ukážou reálné trendy cen energií. Snad nebudeme nepříjemně překvapeni.

Ohodnoťte tento článek