Příspěvky

Zamítnut příspěvek na bydlení

Byl vám zamítnut příspěvek na bydlení z důvodu věcného břemene?

V dnešní době je bydlení velice drahé. Mnoho lidí nedosáhne na hypotéky a vlivem toho rostou ceny nájmů do astronomických výšin. Snadno se tak člověk může dostat do situace, kdy náklady na bydlení sám nezvládá. V tom případě je tu stát, který by měl nabídnout pomocnou ruku například ve formě příspěvku na bydlení.

O příspěvku na bydlení zkráceně

Pokud chcete žádat o příspěvek na bydlení, musíte splnit tři zákonem dané podmínky:

  1. vaše náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) vašeho příjmu
  2. vlastníte byt nebo dům/bydlíte v bytě nebo domě na základě nájemní smlouvy
  3. v daném bytě/domě máte hlášený trvalý pobyt

Splňujete-li tyto dvě podmínky, pak stačí jen vyplnit formulář, kde vypíšete své příjmy a náklady na bydlení. Výše příspěvku se neodvíjí přímo od vašich nákladů na bydlení, ale závisí na normativních nákladech na bydlení a rozhodném příjmu rodiny. Příslušný úřad práce o dávce rozhodne do 30 dnů.

Věcné břemeno může být překážkou

Jednou z překážek pro přiznání příspěvku na bydlení může být věcné břemeno. Často se stává, že lidé darují nemovitosti potomkům. Na nemovitost si ale nechají zanést věcné břemeno bezplatného užívání do konce života. Toto břemeno pak logicky blokuje přiznání příspěvku na bydlení, protože pokud máte právo na bezplatné užívání prostoru pro bydlení až do konce života, nepotřebujete přece příspěvek, jelikož nic neplatíte. To ostatně potvrdil i Nejvyšší soud České republiky, když v jednom ze svých rozhodnutí stanovuje, že nájem nemůže vedle věcného břemene obstát. Důvodem je kolize bezúplatného užívání věci se smlouvou, která stanovuje povinnost platit za užívání stejné věci nájemné.

Věcné břemeno je vedeno na osobu, která v bytě fakticky nebydlí

Věcné břemeno je vedeno na osobu, která v bytě nebydlíV praxi se stala situace, kdy starší paní vlastnila celý bytový dům, ve kterém jednotlivé bytové jednotky pronajímala nájemcům. Jednoho dne se rozhodla celý bytový dům darovat svému synovi. Darovací smlouva obsahovala mimo jiné i ustanovení o zřízení věcného břemene, avšak nikoliv k jedné jediné bytové jednotce, nýbrž k celému bytovému domu.

A to byl hlavní problém. Ženě, která v jednom pronajatém bytě bydlela sama a pobírala příspěvek na bydlení, přišlo z úřadu práce oznámení o zahájení řízení o zastavení výplaty příspěvku na bydlení. Důvodem bylo právě zapeklité věcné břemeno. Jelikož šlo o právně poměrně složitou situaci (ačkoliv logicky snadno vyřešitelnou), musela se žena obrátit na jednu advokátní kancelář se žádostí o pomoc. Tím začal docela dlouhý proces, jehož cílem byla snaha domoci se spravedlnosti.

K celé situaci se advokátní kancelář vyjádřila tak, že zrušení příspěvku na bydlení z tohoto konkrétního důvodu je zcela v rozporu s naším právním řádem. Proč tomu tak je?

Přednost věcného břemene není absolutní!

Už výše jsme si řekli, že věcné břemeno nemůže vedle nájmu obstát. To je pravda. Řekl to přece Nejvyšší soud. Tímto také argumentoval úřad práce. Úředníci si už nedali práci s tím, aby se podívali i na další rozhodnutí Nejvyššího soudu. V dalších rozhodnutích totiž soud apeluje na to, že přednost věcného před nájmem není absolutní. Dále také stanovuje 2 hlavní podmínky, za kterých má věcné břemeno přednost.

  1. Věcné břemeno a nájem se musí vztahovat ke stejné věci
  2. Věcné břemeno a nájem musí opravňovat stejnou osobu

V praxi to vypadá tak, že pokud darujete byt třeba synovi a necháte si do katastru nemovitostí zapsat k tomu samému bytu i věcné břemeno bezplatného užívání, věcné břemeno má přednost před nájmem. Podmínky jsou totiž splněny.

  • Věcné břemeno i nájem se vztahují k tomu samému bytu
  • Osoba, která zde má nájemní smlouvu, má k tomu samému bytu i věcné břemeno

Vraťme se ale zpátky k našemu příkladu. Advokátní kancelář úřad práce upozorňovala na to, že v daném případě podmínky splněny nejsou. Úřad to však vůbec nebral v potaz a vyplácení příspěvku zastavil. Nezbylo tedy nic jiného než se s odvoláním obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Advokátní kancelář Ministerstvu vysvětlila, že v daném případě se sice jedná o jeden a ten samý byt, avšak není splněna podmínka totožnosti osob. Starší paní sice měla věcné břemeno k celému bytovému domu, takže by si teoreticky mohla vybrat byt, ve kterém bude bydlet, a dokonce ho i každý den střídat, fakticky ale užívala jen jeden daný byt, kde bydlela celý život. Žena, která žádala o příspěvek na bydlení, však nebyla tou samou osobou, která je oprávněna z věcného břemene (to byla přece ta starší paní), a proto nemohlo mít věcné břemeno přednost před nájmem a podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení tak byly splněny.

Neházejte flintu do žita a za svá práva se bijte

Právní poradna - za svá práva se bijteMinisterstvo práce a sociálních věcí jako odvolací orgán dalo ženě zastoupené advokátní kanceláří za pravdu a ve svém rozhodnutí přikázala dotyčnému úřadu práce, aby dávku přiznal. Následně už stačilo jen vyčkat, až úřad formálně vydá rozhodnutí, ve kterém příspěvek přiznává. Žena tedy i dnes pobírá příspěvek na bydlení, přestože na začátku situace nevypadala přívětivě. Úřad nemusí mít vždy pravdu, proto pokud se vám jeho rozhodnutí nezdá správné, vyhledejte právní pomoc.

Příspěvek na péči o osobu blízkou

Příspěvek na péči o osobu blízkou 2020

Jste dlouhodobě nemocní, či vám váš vysoký věk již nedovoluje postarat se o sebe a zajistit si samostatně úkony denní potřeby? Nemáte peněz nazbyt? Máme pro vás dobrou zprávu. Poslaneckou sněmovnou prošel návrh Senátu na zvýšení sociálních dávek pro nemohoucí, takzvaného příspěvku na péči, který v letošním roce čeká navýšení. Dotkne se i vás? Read more

Payment services Directive - Směrnice o platebních službách

Jak jsme na tom na začátku roku 2019 s otevřeným bankovnictvím?

V lednu loňského roku vstoupila v platnost směrnice PSD 2 (Payment services Directive), která v ČR vstoupila v platnost pod názvem Směrnice o platebních službách č. 2015/2366 a následně byla transponována do Zákona o platebním styku 370/2017 Sb. Tato směrnice mimo jiné říká, že banky jsou povinny se souhlasem svých klientů zpřístupnit třetím stranám bezpečný přístup k jimi nabízeným platebním službám. Read more

Zadlužený nešťastný muž

Nestíháte splácet svoji půjčku? Máme pro vás řešení!

Postihla vás náhlá nemoc nebo si tajně zřídil půjčku váš manžel či manželka a váš momentální příjem nestačí na pokrytí všech splátek, které se na vás nahrnuly? Říkáte si, že si budete muset opět půjčit, abyste zvládali splácet předchozí půjčky? Přesně tento přístup je cestou do pekel, lépe řečeno do dluhové pasti, z níž obvykle existuje pouze komplikovaný únik. Read more

Kalkulačka - Ilustrační foto

I na půjčce lze ušetřit

Chcete si půjčit peníze? I na půjčce můžete ušetřit, a ne málo! Stačí jen při výběru půjčky postupovat rozvážně, nebrat první nabídku, která se namane. Rovněž zvažte, zda půjčku skutečně potřebujete. Read more

Finanční poradce zapisuje - ilustrační obrázek.

Finanční poradenství aneb sjednání půjčky přes zprostředkovatele


Finanční poradci se velmi různí. Mezi nejznámější finanční poradce v ČR patří Partners.cz a OVB Allfinanz, a. s. Tyto nebankovní společnosti mají díky své „velikosti” výhodu ve formě získání velkých Read more

Finanční poradci - ilustrační snímek.

OVB, Partners a další finanční poradci


Kdo v dnešní době potřebuje finančního poradce? Pokud vás osloví firma zabývající se finančním poradenstvím, rozhodně se vás pokusí přesvědčit, že právě vy finančního poradce potřebujete. Kromě sjednání veškerých typů pojištění nabízí firma Partners a jiné společnosti zabývající se finančním poradenstvím i sjednání či konsolidaci půjček. Může být sjednání půjčky či konsolidace přes prostředníka výhodnější?

Úloha finančního poradce

Finanční poradce by měl o vašich příjmech, výdajích, investicích, zájmech a celkově o stylu vašeho života vědět co nejvíce. Tyto údaje by měl korektně vyhodnotit a nabídnout vám optimální řešení přímo na míru. Nelze obecně hodnotit všechny jednotlivce z daných společností, natož všechny finanční poradce. Na druhou stranu je finanční poradenství business jako každý jiný. Bohužel velmi často finanční poradce upřednostní svůj zisk, respektive výši své provize nad optimalizací nabídnutých služeb.

Práce v Partners aneb administrativní pracovník trochu jinak

Tento odstavec bude pojednávat o zkušenostech 3 lidí, kteří pracovali pro Partners a které důvěrně znám. Dotyční lidé podepsali Partners slib mlčenlivosti, tudíž je nemohu jmenovat. Ani jeden z výše zmiňovaných lidí nebyl s prací u této firmy spokojen. Samotnému přijetí na pozici „administrativní pracovník” (finanční poradce, ale kvůli optimalizaci výdajů Partners je zvolen jiný pojem) předcházelo mnoho přednášek a školení. Někdy byla školení povinná a placená, někdy zdarma a dobrovolná. Jednotlivá školení byla obvykle pozitivně naladěna, slibovala obrovské provize, prý si měsíčně vyděláte, kolik jen chcete.

Jako začínající pracovník ale musíte shánět nové klienty. O tom se již nikdo nezmínil. Oslovíte blízké, zprostředkujete většinou nepotřebné produkty bankovních a pojišťovacích společností. Konec. Pokud neseženete dostatek nových klientů, lidí, kteří pro vás de facto budou pracovat. Partners a obdobné finanční poradce lze přirovnat k tzv. letadlu (pyramidovému systému). Pro nové zaměstnance nejde o velkou příležitost. Ale jak je to s přínosem služeb pro klienty?

Pojištění, půjčky a konsolidace půjček přes finančního poradce

Jakmile si prostřednictvím finančního poradce sjednáte jakýkoliv produkt, je velmi obtížné ho zrušit, popř. přejít k jiné bance nebo pojišťovně či k jinému finančnímu poradci. Jakoukoliv sjednanou smlouvu daná firma pouze zastřešuje, bankovní či pojišťovací produkt pro vás zařizuje daná banka nebo pojišťovna. Portfolio nabízených konsolidací půjček aj. se každým měsícem mění. Pojištění i půjčky mohou být díky finančnímu poradci opravdu výhodnější, ovšem v některých případech pouze zdánlivě.

Čím vyšší provize, tím výhodnější produkt

Finanční poradci typu Partners dělají pro banky a pojišťovny to nejdůležitější – shánějí novou klientelu. Za tuto službu jsou odměněny procentuální provizí z výše dané smlouvy. Jednotlivé banky a pojišťovny chtějí samozřejmě nové klienty a nechtějí je předat konkurenci, proto provize pro finančního poradce (s úvazkem na 2 roky) může nabýt i více než 200 %. Tato výška provize by se měla promítnout i na pozitivní ceně pro klienta, ale vždy tomu tak není.

Nevěřte všemu, přemýšlejte kriticky

Nechci tvrdit, že vám finanční poradci lžou. Spíše si pravdu přizpůsobují k obrazu svému. Snadno pak dojde k mýlce, na kterou doplatíte pouze vy. Vždy si nabízené služby porovnejte s konkurencí, a to nejen na internetu. Zavolejte či se osobně dostavte na pobočku pojišťovny či banky a optejte se na obdobný produkt. Nezapomeňte zmínit nabídku od finančního poradce.