Chcete vědět, jak jít do předčasného důchodu a co všechno musíte splnit? Jak je to s prací v důchodovém věku nebo kolik byste měli mít naspořeno, abyste v důchodu neživořili? Máte nárok na sirotčí nebo vdovský důchod a nevíte, jak o něj požádat? Jakákoliv otázka týkající se důchodu vám bude zodpovězena.

Pokud u vás zatím důchod není na pořadu dne a pouze byste se rádi zorientovali ve výhodách, které vám nabízí sociální stát, jste rovněž na správném místě. Nevíte, zda máte nárok na příspěvek na bydlení, přídavky na děti, porodné nebo jaké další sociální dávky nabízí náš stát? Zde se dozvíte vše podstatné.

Zamítnut příspěvek na bydlení

Byl vám zamítnut příspěvek na bydlení z důvodu věcného břemene?

V dnešní době je bydlení velice drahé. Mnoho lidí nedosáhne na hypotéky a vlivem toho rostou ceny nájmů do astronomických výšin. Snadno se tak člověk může dostat do situace, kdy náklady na bydlení sám nezvládá. V tom případě je tu stát, který by měl nabídnout pomocnou ruku například ve formě příspěvku na bydlení.

O příspěvku na bydlení zkráceně

Pokud chcete žádat o příspěvek na bydlení, musíte splnit tři zákonem dané podmínky:

  1. vaše náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) vašeho příjmu
  2. vlastníte byt nebo dům/bydlíte v bytě nebo domě na základě nájemní smlouvy
  3. v daném bytě/domě máte hlášený trvalý pobyt

Splňujete-li tyto dvě podmínky, pak stačí jen vyplnit formulář, kde vypíšete své příjmy a náklady na bydlení. Výše příspěvku se neodvíjí přímo od vašich nákladů na bydlení, ale závisí na normativních nákladech na bydlení a rozhodném příjmu rodiny. Příslušný úřad práce o dávce rozhodne do 30 dnů.

Věcné břemeno může být překážkou

Jednou z překážek pro přiznání příspěvku na bydlení může být věcné břemeno. Často se stává, že lidé darují nemovitosti potomkům. Na nemovitost si ale nechají zanést věcné břemeno bezplatného užívání do konce života. Toto břemeno pak logicky blokuje přiznání příspěvku na bydlení, protože pokud máte právo na bezplatné užívání prostoru pro bydlení až do konce života, nepotřebujete přece příspěvek, jelikož nic neplatíte. To ostatně potvrdil i Nejvyšší soud České republiky, když v jednom ze svých rozhodnutí stanovuje, že nájem nemůže vedle věcného břemene obstát. Důvodem je kolize bezúplatného užívání věci se smlouvou, která stanovuje povinnost platit za užívání stejné věci nájemné.

Věcné břemeno je vedeno na osobu, která v bytě fakticky nebydlí

Věcné břemeno je vedeno na osobu, která v bytě nebydlíV praxi se stala situace, kdy starší paní vlastnila celý bytový dům, ve kterém jednotlivé bytové jednotky pronajímala nájemcům. Jednoho dne se rozhodla celý bytový dům darovat svému synovi. Darovací smlouva obsahovala mimo jiné i ustanovení o zřízení věcného břemene, avšak nikoliv k jedné jediné bytové jednotce, nýbrž k celému bytovému domu.

A to byl hlavní problém. Ženě, která v jednom pronajatém bytě bydlela sama a pobírala příspěvek na bydlení, přišlo z úřadu práce oznámení o zahájení řízení o zastavení výplaty příspěvku na bydlení. Důvodem bylo právě zapeklité věcné břemeno. Jelikož šlo o právně poměrně složitou situaci (ačkoliv logicky snadno vyřešitelnou), musela se žena obrátit na jednu advokátní kancelář se žádostí o pomoc. Tím začal docela dlouhý proces, jehož cílem byla snaha domoci se spravedlnosti.

K celé situaci se advokátní kancelář vyjádřila tak, že zrušení příspěvku na bydlení z tohoto konkrétního důvodu je zcela v rozporu s naším právním řádem. Proč tomu tak je?

Přednost věcného břemene není absolutní!

Už výše jsme si řekli, že věcné břemeno nemůže vedle nájmu obstát. To je pravda. Řekl to přece Nejvyšší soud. Tímto také argumentoval úřad práce. Úředníci si už nedali práci s tím, aby se podívali i na další rozhodnutí Nejvyššího soudu. V dalších rozhodnutích totiž soud apeluje na to, že přednost věcného před nájmem není absolutní. Dále také stanovuje 2 hlavní podmínky, za kterých má věcné břemeno přednost.

  1. Věcné břemeno a nájem se musí vztahovat ke stejné věci
  2. Věcné břemeno a nájem musí opravňovat stejnou osobu

V praxi to vypadá tak, že pokud darujete byt třeba synovi a necháte si do katastru nemovitostí zapsat k tomu samému bytu i věcné břemeno bezplatného užívání, věcné břemeno má přednost před nájmem. Podmínky jsou totiž splněny.

  • Věcné břemeno i nájem se vztahují k tomu samému bytu
  • Osoba, která zde má nájemní smlouvu, má k tomu samému bytu i věcné břemeno

Vraťme se ale zpátky k našemu příkladu. Advokátní kancelář úřad práce upozorňovala na to, že v daném případě podmínky splněny nejsou. Úřad to však vůbec nebral v potaz a vyplácení příspěvku zastavil. Nezbylo tedy nic jiného než se s odvoláním obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Advokátní kancelář Ministerstvu vysvětlila, že v daném případě se sice jedná o jeden a ten samý byt, avšak není splněna podmínka totožnosti osob. Starší paní sice měla věcné břemeno k celému bytovému domu, takže by si teoreticky mohla vybrat byt, ve kterém bude bydlet, a dokonce ho i každý den střídat, fakticky ale užívala jen jeden daný byt, kde bydlela celý život. Žena, která žádala o příspěvek na bydlení, však nebyla tou samou osobou, která je oprávněna z věcného břemene (to byla přece ta starší paní), a proto nemohlo mít věcné břemeno přednost před nájmem a podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení tak byly splněny.

Neházejte flintu do žita a za svá práva se bijte

Právní poradna - za svá práva se bijteMinisterstvo práce a sociálních věcí jako odvolací orgán dalo ženě zastoupené advokátní kanceláří za pravdu a ve svém rozhodnutí přikázala dotyčnému úřadu práce, aby dávku přiznal. Následně už stačilo jen vyčkat, až úřad formálně vydá rozhodnutí, ve kterém příspěvek přiznává. Žena tedy i dnes pobírá příspěvek na bydlení, přestože na začátku situace nevypadala přívětivě. Úřad nemusí mít vždy pravdu, proto pokud se vám jeho rozhodnutí nezdá správné, vyhledejte právní pomoc.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek v roce 2020 a plány na jeho navýšení

Očekáváte v roce 2020 narození potomka? Nebo jste již v tomto ohledu matador, který přemýšlí nad přivýdělkem při pobírání rodičovského příspěvku, který pro rodinu s dětmi není dostatečný? Na jednu stranu vás zklameme, letos se žádné změny nechystají. Ale na stranu druhou pro vás máme dobrou zprávu. K navýšení by podle současných předpokladů mohlo dojít začátkem roku 2020.

Kdo má na rodičovský příspěvek nárok?

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který trvale pečuje o dítě do věku 4 let a který již nepobírá mateřskou. Na tu je nárok pouze 28 týdnů, přičemž odejít na ni matka může nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 před plánovaným porodem. Pokud si chce matka odpočinout od každodenních starostí o dítě, může na základě vzájemné písemné dohody péči o potomstvo převzít otec, který převezme i pobírání rodičovského příspěvku. Počet vystřídání není omezen.

Jak dlouho lze rodičovský příspěvek pobírat?

Maximální doba pro pobírání rodičovského příspěvku je omezena 4 roky věku dítěte, minimální doba jsou pak 2 roky. Příspěvek tak můžete dostávat po odečtení mateřské 43 měsíců, resp. 19 měsíců. V závislosti na délce čerpání se však upravuje měsíční dávka. Z praktického hlediska je tak rozumné při čerpání příspěvku na první dítě za předpokladu brzkého narození druhého potomka nastavit nejkratší dobu čerpání, která zaručí nejvyšší možné měsíční dávky. Jakmile se vám totiž narodí druhé dítě, možnost čerpání rodičovského příspěvku na to první pomine čerpat příspěvek budete moci pouze na druhého potomka.

Současná výše rodičovského příspěvku

Finanční suma, kterou můžete v rámci rodičovského příspěvku dostat, je omezena na maximálních 220 tisíc korun na jedno dítě. V případě současného narození většího počtu dětí se potom horní hranice navyšuje na 330 tisíc korun.

Jak a kde o příspěvek zažádat?

Žádost o rodičovský příspěvek můžete podat na pobočce Úřadu práce, k níž příslušíte bydlištěm. Tam vám poskytnou tiskopis a případně i pomohou s jeho vyplněním. Sebou si vezměte kromě občanského průkazu i rodný list dítěte do 4 let, o které pečujete a doklad o výši a délce pobírání mateřské. Nezapomeňte ani na podklad pro stanovení denního vyměřovacího základu, například potvrzení o výši příjmů pro účely nemocenské, které vám vystaví zaměstnavatel.

Plánované změny ve výši rodičovské

Prozatím je jisté pouze navýšení příspěvku o 80 tisíc z 220 na 300 tisíc na jedno dítě. Časově se zatím navýšení očekává od 1.1.2020. Změny v rodičovské při narození vícerčat zatím nejsou pevně dány, ale v souladu s předchozím nastavením lze očekávat, že půjde opět o jedena a půl násobek dávky na jedno dítě. To znamená, že horní hranice by byla 450 tisíc korun. Rodičovský příspěvek bude navýšen i rodičům, kteří jej již v době jeho navýšení budou pobírat. Nárok budou mít však i ti rodiče, kteří budou mít příspěvek již dočerpán a jejich dítě bude mít 4. narozeniny po 31.12. 2019. Tuto variantu podporuje většina stran, její prosazení však prozatím není jisté, protože ministryně financí Alena Schillerová (ANO) prosazuje nárok na zvýšení pouze pro rodiče aktuálně čerpající rodičovský příspěvek.

Kdy se dozvíme finální částky a datum?

Ministryně práce a sociálních věcí se zavázala, že do konce března letošního roku předloží novelu zákona vládě. Na podzim by pak měl návrh na zvýšení rodičovské projít parlamentem. Vše je tedy ještě v řešení a na finální rozhodnutí si budeme muset počkat.

Důsledky pro státní kasu

Při zvýšení rodičovské o 80 tisíc korun se počítá s vyhrazením balíku financí vyšším o zhruba 11 miliard korun. Tuto částku bude nutno rezervovat v případě prosazení doplacení pro rodiče s již dočerpaným rodičovským příspěvkem. Naopak pokud se podaří příspěvek navýšit pouze pro rodiče, kteří jej pobírají aktuálně a zpětné doplacení nebude platit, bude muset státní kasa počítat s výdajem pouze necelých 9 miliard navíc. Vzhledem k aktuálnímu šetření je asi předem jasné, kterým směrem se zvýšení příspěvků bude ubírat.

Příspěvek na bydlení v roce 2019

Příspěvek na bydlení v roce 2020

Jste v tíživé finanční situaci a obáváte se, jak tento měsíc zaplatíte nájemné či splátku hypotéky? Nedostačují vaše příjmy na zajištění nákladů na bydlení a nemáte se na koho obrátit? Dříve než skončíte pod mostem, obraťte se na stát a požádejte o příspěvek na bydlení. Možná vás zachrání před ztrátou bydlení a s tím souvisejícími komplikacemi. Read more

Starobní důchod 2019

Jak na výpočet starobního důchodu v roce 2020?

Ať již se v roce 2019 stanete čerstvým důchodcem nebo jste již starobním matadorem, určitě vás zajímá, jaké změny nastanou ve výši důchodů v roce 2019 a jak budou letos důchody valorizovány. Máme pro vás dobrou zprávu, letošní navyšování důchodů bude rekordní. Průměrný penzista si může přijít na důchod vyšší až o tisícovku. Ti nad pětaosmdesát let dostanou ještě více. Read more