Peníze z mikropůjčky

RPSN není u mikropůjček to nejdůležitější. Na co se při výběru mikropůjčky zaměřit?

Většinou se dočtete, že RPSN je stěžejním parametrem při srovnávání půjček. Nechci tuto informaci rozporovat, neboť tomu skutečně tak většinou je, alespoň u půjček jejichž splatnost se pohybuje v rámci let. V případě mikropůjček se však setkáte s typickou splatností do měsíce. Při výběru mikropůjčky byste tak měli rozhodovat i na základě jiných kritérií, která to jsou?

Každý poskytovatel by měl u svých půjček uveřejňovat RPSN neboli Roční Procentní Sazbu Nákladů. Jak už však tato 4 slova napovídají, jedná se o náklady na půjčku za celý rok. Základní princip mikropůjček však spočívá v tom, že si je berete pouze na pár týdnů, maximálně měsíc.

RPSN je samozřejmě důležitým srovnávacím ukazatelem, který využijete v případě, když budete uvažovat o dlouhodobé půjčce, mikropůjčky však mají jiná specifika. Musíte si uvědomit, že velkou část RPSN tvoří úroky. Když si spočítáte, kolik skutečně zaplatíte u mikropůjčky na úrocích, zjistíte, že ani zdaleka netvoří většinu z částky, kterou za mikropůjčku přeplatíte.

Příklad z praxe!

Hledali jste nejlepší mikropůjčku, až jste nakonec našli dvě s totožným RPSN a teď přemýšlíte, kterou zvolit? V duchu jste spokojení, protože nemůžete zvolit špatně, obě přeci mají totožnou Roční Procentní Sazbu Nákladů. Opak je ovšem pravdou.

  • 1. mikropůjčka – RPSN tvoří z 30 % poplatek za vyřízení a poskytnutí půjčky a 70 % tvoří úrok, který zaplatíte za rok splácení
  • 2. mikropůjčka – RPSN tvoří z 10 % poplatek za vyřízení a poskytnutí půjčky a 90 % tvoří úrok, který zaplatíte za rok splácení

Pokud byste tedy nakonec zvolili první mikropůjčku, protože vám nabízí nižší úrok (podíl úroků na RPSN půjčky je nižší než v druhém případě), udělali byste chybu.

Jak už jsem psal, splatnost mikropůjček se pohybuje řádově v týdnech. Pokud bychom tedy splatili náš závazek podle plánu, zaplatili bychom z ročních úroků pouze zlomek celkové částky (peníze zaplacené za úroky odpovídají skutečné délce splácení), naopak poplatek platíme vždy celý.

RPSN je tedy součet ročního úroku půjčky a všech poplatků, které je nutné zaplatit za poskytnutí a vyřízení půjčky nebo za vedení půjčkového účtu. U mikropůjček se však nakonec projeví mnohem více poplatky spojené s vyřízením a poskytnutím půjčky právě proto, že délka splácení, a tedy vliv úroků na celkovou přeplacenou částku, je mnohem menší.

Na co se při výběru mikropůjčky spíše zaměřit?

Mikropůjčky mají celou řadu speciálních parametrů, záleží na tom, co konkrétní zájemce od půjčky očekává. Z finančního hlediska, jak jsem naznačil výše, nerozhoduje při podobném RPSN výše úroků, ale naopak výše poplatků, které za zřízení a vedení půjčky zaplatíte.

Rovněž myslete na to, že v rámci RPSN nejsou zahrnuty poplatky případně sankce za zpoždění nebo odklad splátek. Poplatky za předčasné splacení nebo změnu splátkového kalendáře se týkají spíše běžných půjček, nicméně pro úplnost je rovněž musím zmínit.

Mezi nefinančními parametry je třeba volit tak, aby mikropůjčka maximálně vyhovovala vašim potřebám. Jedná se především o tyto vlastnosti:

  • Rychlost vyřízení půjčky a poskytnutí peněz (s tím také souvisí, zda máte účet u stejné banky jako poskytovatel půjčky)
  • Možnost půjčení peněz v hotovosti
  • Nastavitelnost délky splácení
  • Minimální a maximální částka, kterou si můžete půjčit
  • Reference předchozích klientů

Pokud víte, která kritéria jsou pro vás nejdůležitější a srovnáte si podle nich nabízené půjčky, teprve potom můžete dospět k zodpovědnému rozhodnutí a nešlápnete vedle.

Pamatujte tedy, že RPSN je u půjček obecně velmi důležité, ale u mikropůjček vás může navést k méně výhodnému rozhodnutí, zvláště pokud se rozhodujete pouze na základě jeho výše.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek v roce 2020 a plány na jeho navýšení

Očekáváte v roce 2020 narození potomka? Nebo jste již v tomto ohledu matador, který přemýšlí nad přivýdělkem při pobírání rodičovského příspěvku, který pro rodinu s dětmi není dostatečný? Na jednu stranu vás zklameme, letos se žádné změny nechystají. Ale na stranu druhou pro vás máme dobrou zprávu. K navýšení by podle současných předpokladů mohlo dojít začátkem roku 2020.

Kdo má na rodičovský příspěvek nárok?

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který trvale pečuje o dítě do věku 4 let a který již nepobírá mateřskou. Na tu je nárok pouze 28 týdnů, přičemž odejít na ni matka může nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 před plánovaným porodem. Pokud si chce matka odpočinout od každodenních starostí o dítě, může na základě vzájemné písemné dohody péči o potomstvo převzít otec, který převezme i pobírání rodičovského příspěvku. Počet vystřídání není omezen.

Jak dlouho lze rodičovský příspěvek pobírat?

Maximální doba pro pobírání rodičovského příspěvku je omezena 4 roky věku dítěte, minimální doba jsou pak 2 roky. Příspěvek tak můžete dostávat po odečtení mateřské 43 měsíců, resp. 19 měsíců. V závislosti na délce čerpání se však upravuje měsíční dávka. Z praktického hlediska je tak rozumné při čerpání příspěvku na první dítě za předpokladu brzkého narození druhého potomka nastavit nejkratší dobu čerpání, která zaručí nejvyšší možné měsíční dávky. Jakmile se vám totiž narodí druhé dítě, možnost čerpání rodičovského příspěvku na to první pomine čerpat příspěvek budete moci pouze na druhého potomka.

Současná výše rodičovského příspěvku

Finanční suma, kterou můžete v rámci rodičovského příspěvku dostat, je omezena na maximálních 220 tisíc korun na jedno dítě. V případě současného narození většího počtu dětí se potom horní hranice navyšuje na 330 tisíc korun.

Jak a kde o příspěvek zažádat?

Žádost o rodičovský příspěvek můžete podat na pobočce Úřadu práce, k níž příslušíte bydlištěm. Tam vám poskytnou tiskopis a případně i pomohou s jeho vyplněním. Sebou si vezměte kromě občanského průkazu i rodný list dítěte do 4 let, o které pečujete a doklad o výši a délce pobírání mateřské. Nezapomeňte ani na podklad pro stanovení denního vyměřovacího základu, například potvrzení o výši příjmů pro účely nemocenské, které vám vystaví zaměstnavatel.

Plánované změny ve výši rodičovské

Prozatím je jisté pouze navýšení příspěvku o 80 tisíc z 220 na 300 tisíc na jedno dítě. Časově se zatím navýšení očekává od 1.1.2020. Změny v rodičovské při narození vícerčat zatím nejsou pevně dány, ale v souladu s předchozím nastavením lze očekávat, že půjde opět o jedena a půl násobek dávky na jedno dítě. To znamená, že horní hranice by byla 450 tisíc korun. Rodičovský příspěvek bude navýšen i rodičům, kteří jej již v době jeho navýšení budou pobírat. Nárok budou mít však i ti rodiče, kteří budou mít příspěvek již dočerpán a jejich dítě bude mít 4. narozeniny po 31.12. 2019. Tuto variantu podporuje většina stran, její prosazení však prozatím není jisté, protože ministryně financí Alena Schillerová (ANO) prosazuje nárok na zvýšení pouze pro rodiče aktuálně čerpající rodičovský příspěvek.

Kdy se dozvíme finální částky a datum?

Ministryně práce a sociálních věcí se zavázala, že do konce března letošního roku předloží novelu zákona vládě. Na podzim by pak měl návrh na zvýšení rodičovské projít parlamentem. Vše je tedy ještě v řešení a na finální rozhodnutí si budeme muset počkat.

Důsledky pro státní kasu

Při zvýšení rodičovské o 80 tisíc korun se počítá s vyhrazením balíku financí vyšším o zhruba 11 miliard korun. Tuto částku bude nutno rezervovat v případě prosazení doplacení pro rodiče s již dočerpaným rodičovským příspěvkem. Naopak pokud se podaří příspěvek navýšit pouze pro rodiče, kteří jej pobírají aktuálně a zpětné doplacení nebude platit, bude muset státní kasa počítat s výdajem pouze necelých 9 miliard navíc. Vzhledem k aktuálnímu šetření je asi předem jasné, kterým směrem se zvýšení příspěvků bude ubírat.

Příspěvek na bydlení v roce 2019

Příspěvek na bydlení v roce 2020

Jste v tíživé finanční situaci a obáváte se, jak tento měsíc zaplatíte nájemné či splátku hypotéky? Nedostačují vaše příjmy na zajištění nákladů na bydlení a nemáte se na koho obrátit? Dříve než skončíte pod mostem, obraťte se na stát a požádejte o příspěvek na bydlení. Možná vás zachrání před ztrátou bydlení a s tím souvisejícími komplikacemi. Pokračovat

Půjčit si bez kontroly registru?

Půjčit si bez kontroly registru? Podle nového zákona již nelze

Splatnost do měsíce, peníze obdržíte na účet během pár minut, nemusíte být ani zaměstnaný a potvrzení o příjmu můžete nechat doma. Takhle nějak se mohla tvářit půjčka bez kontroly registru dlužníků. Ano mohla. Dle nové legislativy už není od nového roku zákonné půjčku tohoto typu nabízet. Ačkoliv byly podobné půjčky mezi lidmi poměrně populární, jedná se o prospěšný zákon. Pokračovat

Starobní důchod 2019

Jak na výpočet starobního důchodu v roce 2020?

Ať již se v roce 2019 stanete čerstvým důchodcem nebo jste již starobním matadorem, určitě vás zajímá, jaké změny nastanou ve výši důchodů v roce 2019 a jak budou letos důchody valorizovány. Máme pro vás dobrou zprávu, letošní navyšování důchodů bude rekordní. Průměrný penzista si může přijít na důchod vyšší až o tisícovku. Ti nad pětaosmdesát let dostanou ještě více. Pokračovat

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění pro OSVČ – jaké změny nás čekají v roce 2019?

Měli jste již šéfa až po krk a začali jste fungovat sami za sebe? Pak jste zřejmě konečně dosáhli vytoužené svobody, ale zároveň jste zjistili, že je s ní spojena i spousta starostí a řešení věcí, které za zaměstnance řeší jejich kolegové. Jednou z mnoha těchto záležitostí je placení odvodů na důchodové a nemocenské pojištění, o níž se jako OSVČ musíte sami postarat. Pokračovat